De Geoide software bestaat uit de volgende componenten:

  • Geoide Services: voor het leveren van kaarten in vectordata (biedt o.a. de mogelijkheid om te editen in de kaart).

Daarnaast  wordt gebruik gemaakt van deegree voor het bouwen van web services. Ook deegree is open source. OpenJump kan worden gebruikt voor het configureren van geoide services. Geoide Search is een component voor het zoeken op trefwoord of thema naar services die kaartdata leveren

Stroomschema Geoide componenten

 articles.jpg

Toelichting

Hoe de verschillende onderdelen van de software samenwerken is hieronder schematisch weergegeven. Boven de stippellijn staan de Geoide componenten. Beneden de stippellijn staan de onderdelen waar de Geoide Componenten via de webbrowser mee communiceren.

  • De Geoide Author De Geoide Author is een client, die communiceert met de Geoide Author service. De configuratiebestanden worden opgeslagen in de Geoide Author database. De configuratiebestanden worden door de Geoide Viewer uitgelezen.
  • De Geoide Viewer is de client die kaartinformatie ophaalt bij de diverse services. De services halen op hun beurt de data op bij databases. Door de configuratiestap met OpenJUMP wordt de data door de services in de juiste vorm aangeboden aan de Geoide Viewer.
  • Geoide Search zoekt naar services die kaartdata leveren via een Thesaurus en Catalogue Services voor het Web (CS-W). u kunt Geoide Search afzonderlijk in de browser of via de Geoide Viewer en Author opstarten.
  • OpenJUMP is met de deegree en Geoide plug-in uitgerust voor het configureren van Geoide, WMS en WFS services. OpenJUMP is een desktop applicatie die communiceert via internet met de Cfg-service. De Cfg-service levert XML bestanden waarmee de diverse services worden geconfigureerd. U kunt zowel lokale als remote services met OpenJUMP configureren.


> Meer achtergronden kunt u vinden in de Geoikia