Geoide is in de loop der jaren door diverse organisaties succesvol toegepast. Een aantal toepassingen is publiekelijk toegankelijk, echter de meeste applicaties zijn gebouwd voor het Intranet of zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.

Toepassingen van Geoide zijn:

  • Gemeentelijk WEB-GIS
  • Calamiteiten GIS
  • Ruimtelijke Ordenings GIS
  • BAG Viewer en Editor
  • Mobiel GIS voor in het veld
  • Dynamisch GIS (live geanimeerde  kaartbeelden)

Lees hieronder meer over de toepassingen van Geoide op Internet of start de voorbeeldapplicaties direct via het menu rechts.

Geoide  IMRO ViewerMet Conceptplannen kunt u IMRO plannen laden, beheren en bekijken, voordat deze in RO-Online zijn opgenomen. Conceptplannen biedt bronhouders van digitale ruimtelijke plannen een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool om zelf IMRO plannen te presenteren en te beheren.

U kunt Conceptplannen gebruiken binnen uw eigen ruimtelijk ordenings portaal. Ook kunt u de toegang tot bepaalde plannen selectief regelen. Via de gebruiksvriendelijke Beheer Viewer Module voegt u eenvoudig eigen kaartdata toe aan de viewer.

GeoloketHomeVoor het Geoloket van de Omgevingsdienst Zuidoost-Utrecht, wordt Geoide gebruikt als online digitale milieuatlas.  Via internet kan de gebruiker snel en eenvoudig informatie opvragen voor elke gewenste locatie.

Een makelaar kan bijvoorbeeld zoeken naar relevante milieu-informatie voor een specifieke woning. Omdat alle relevante millieugegevens zijn gecombineerd, kan de gebruiker volstaan met het raadplegen van het Geoloket. Via de rapportfunctie van Geoide kan de gebruiker bovendien snel en gemakkelijk een milieu-uittreksel downloaden en uitprinten. Dit overzichtelijke uittreksel uit de milieudatabase bevat een kaart van het gebied en de relevante milieu-informatie.

EuropaloketHet Europaloket is één van de eerste toepassingen van Geoide. Het Europaloket is een initiatief van de Provincie Overijssel. Belangstellenden worden online geholpen en begeleid bij het aanvragen van Europese subsidies.

XGDIIn diverse Nederlands-Duitse grensregio's is de behoefte ontstaan om elkaars kaartinformatie in GIS te gebruiken voor ruimtelijke planvorming.

Sinds enkele jaren is een wereldwijde standaard beschikbaar die het mogelijk maakt kaartinformatie in GIS via internet universeel uitwisselbaar te maken. IDgis participeerde in het Nederlands-Duits consortium dat deze nieuwe standaard toepasbaar heeft gemaakt voor de regio Maastricht/Aaken. Gebruikers kunnen met dit nieuw ontwikkelde systeem gegevens van gemeenten, waterschappen en provincie combineren in één grensoverschrijdende kaart.

Subcategorieën