XGDIIn diverse Nederlands-Duitse grensregio's is de behoefte ontstaan om elkaars kaartinformatie in GIS te gebruiken voor ruimtelijke planvorming.

Sinds enkele jaren is een wereldwijde standaard beschikbaar die het mogelijk maakt kaartinformatie in GIS via internet universeel uitwisselbaar te maken. IDgis participeerde in het Nederlands-Duits consortium dat deze nieuwe standaard toepasbaar heeft gemaakt voor de regio Maastricht/Aaken. Gebruikers kunnen met dit nieuw ontwikkelde systeem gegevens van gemeenten, waterschappen en provincie combineren in één grensoverschrijdende kaart.

Binnen het project Plannen en Bouwen was IDgis verantwoordelijk voor het:

  • ontwikkelen van onderdelen van de viewer;
  • testen van het gehele systeem;
  • installeren van de applicatie bij de betrokken Limburgse overheden;
  • instrueren van de gebruikers;
  • bieden van ondersteuning bij het gebruik (helpdesk functie).

Het systeem

Het project Plannen en Bouwen is in opdracht van de Provincie Limburg en partners uitgevoerd door IDgis en de Duitse bedrijven lat/lon en DELPHI IMM. De provincie Limburg is voor Nederland de centrale omgeving waar gebruikers via internet het systeem kunnen raadplegen. De ontwikkelde geodata infrastructuur bestaat uit een WMS (Web Map Server) voor de kaartinformatie, een CS-W (Catalogue Server for the Web) voor de data en een WFS (Web Feature Service) voor het gebruik via internet.

Het systeem is gebaseerd op de open standaarden voor het uitwisselen van kaarten en kaartinformatie, zoals dat ontwikkeld is door het OGC (Open Geospatial Consortium). IDgis heeft aan de basis gestaan van de gebruiksvriendelijke Viewer. Verder is het systeem gebaseerd op de door lat/lon ontwikkelde universele Gis gereedschapskist 'deegree' en de door Delphi/IMM - volgens ISO standaard - ontwikkelde Metadata editor (Open Catalogue).